Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

Cele


Biobank jest jednostką, do której zadań należy gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie oraz udostępnianie próbek oraz powiązanych z nimi informacji do celów naukowych.

Biobank NIO-PIB w Gliwicach gromadzi materiał biologiczny przeznaczony przede wszystkim do realizacji zadań statutowych Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach.

Do zadań tych należy w szczególności prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze chorób nowotworowych oraz przystosowywanie i wdrażanie wyników tych prac do praktyki klinicznej.

Otrzymany materiał może być wykorzystywany w projektach z dziedziny badań podstawowych, translacyjnych i klinicznych realizowanych ze środków własnych Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach oraz środków pochodzących od podmiotów zewnętrznych, w tym agencji państwowych, organizacji pozarządowych czy podmiotów komercyjnych.

Projekty mogą być realizowane przez Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach także we współpracy z innymi ośrodkami i podmiotami komercyjnymi, w tym ośrodkami zagranicznymi i mogą prowadzić do komercjalizacji uzyskanych wyników badań.