Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

O nas


Pracownia

flaga fundusze europejskie, flaga polski, flaga unii europejskiej

Biobank NIO-PIB w Gliwicach został utworzony 28 maja 2021 roku na podstawie Zarządzenia nr 45/2021 Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego.  W strukturze Instytutu funkcjonuje jako pracownia Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej.

Powstanie Biobanku NIO-PIB w Gliwicach było możliwe dzięki funduszom pozyskanym w ramach projektu pn. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

W grudniu 2021 roku Komisja Bioetyczna przy Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowym Instytucie Badawczym Oddział w Gliwicach wydała pozytywną opinię na temat projektu „Utworzenie Biobanku w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowym Instytucie Badawczym Oddział w Gliwicach” (Uchwała nr KB/430-192/21).

Cele

Biobank jest jednostką, do której zadań należy gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie oraz udostępnianie próbek oraz powiązanych z nimi informacji do celów naukowych.

Biobank NIO-PIB w Gliwicach gromadzi materiał biologiczny przeznaczony przede wszystkim do realizacji zadań statutowych Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach.

Do zadań tych należy w szczególności prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze chorób nowotworowych oraz przystosowywanie i wdrażanie wyników tych prac do praktyki klinicznej.

Otrzymany materiał może być wykorzystywany w projektach z dziedziny badań podstawowych, translacyjnych i klinicznych realizowanych ze środków własnych Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach oraz środków pochodzących od podmiotów zewnętrznych, w tym agencji państwowych, organizacji pozarządowych czy podmiotów komercyjnych.

Projekty mogą być realizowane przez Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach także we współpracy z innymi ośrodkami i podmiotami komercyjnymi, w tym ośrodkami zagranicznymi i mogą prowadzić do komercjalizacji uzyskanych wyników badań.

Materiał Biologiczny

Biobank NIO-PIB w Gliwicach gromadzi przede wszystkim krew oraz wyizolowany z niej materiał, w tym surowicę, osocze, DNA i RNA, a ponadto także pooperacyjny materiał tkankowy (świeży i/lub utrwalony), materiał biopsyjny i mocz.

W Biobanku dopuszcza się możliwość przechowywania również innego rodzaju materiału biologicznego na zlecenie, w zależności od możliwości technicznych i kadrowych Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Możliwość realizacji projektu naukowego z wykorzystaniem materiału biologicznego powinna zostać poprzedzona uzyskaniem opinii Komisji Bioetycznej oraz świadomą uprzednią i pisemną zgodą Pacjenta na biobankowanie takiego materiału.

Infrastruktura

Biobank NIO-PIB w Gliwicach jest nowoczesną jednostką, w skład której wchodzą pomieszczenia laboratoryjne, magazynowe oraz pokój biurowy.

Wśród najważniejszych urządzeń stanowiących wyposażenie Biobanku znajdują się:

  • 23 wysokiej klasy zamrażarki niskotemperaturowe, w tym 16 nowoczesnych zamrażarek Eppendorf CryoCube F740hi wraz z systemem Backup CO2.
  • Komora laminarna ALPINA BIO 130
  • Komora nablatowa do przygotowania reakcji PCR BIOSAN UVC/T-AR
  • 2 wirówki laboratoryjne z systemem chłodzenia Eppendorf 5810 R
  • Wytrząsarka BIOSAN MSV-3500
  • Drukarki etykiet Brady BBP12 oraz i5100 600dpi
  • Czytniki kodów Honeywell Xenon 1950GHD i 1952GHD

Ponadto Biobank NIO-PIB w Gliwiach wyposażony jest w dedykowany system informatyczny zintegrowany z systemem szpitalnym HIS, który umożliwia nie tylko ewidencję próbek oraz materiałów zużywalnych, ale również kompleksowe zarządzanie laboratorium oraz stosowanie nowoczesnych oznaczeń opartych o kody QR. System został opracowany i wdrożony przez firmę Transition Technologies Science.

Temperatura we wszystkich urządzeniach chłodniczych jest monitorowana 24h na dobę 7 dni w tygodniu.  

pracownia biobanku zdjecie 1
pracownia biobanku zdjecie 2
pracownia biobanku zdjecie 4
chłodziarki zdjecie 1
chłodziarki zdjecie 3
pracownia biobanku zdjecie 3
chłodziarki zdjecie 2
chłodziarki zdjecie 4