Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

Materiał biologiczny


Biobank NIO-PIB w Gliwicach gromadzi przede wszystkim krew oraz wyizolowany z niej materiał, w tym surowicę, osocze, DNA i RNA, a ponadto także pooperacyjny materiał tkankowy (świeży i/lub utrwalony), materiał biopsyjny i mocz.

W Biobanku dopuszcza się możliwość przechowywania również innego rodzaju materiału biologicznego na zlecenie, w zależności od możliwości technicznych i kadrowych Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Możliwość realizacji projektu naukowego z wykorzystaniem materiału biologicznego powinna zostać poprzedzona uzyskaniem opinii Komisji Bioetycznej oraz świadomą uprzednią i pisemną zgodą Pacjenta na biobankowanie takiego materiału.